Risikoprofil

risikoprofilNår vi skal investere har vi som enkelt individ vidt forskellig risikoprofil. Hvordan er din risikoprofil? I testen nedenfor har vi samlet en række udsagn om dig og dit forhold til penge og investering. Svar så godt du kan ud fra, hvilke udsagn, du synes passer bedst på dig.

Som resultat af testen får du et forslag til din risikoprofil – enten om du bør satse en stor del af din formue på aktier, obligationer, eller på nogle alternative investeringsformer.

  1. Afkast og risiko er to sider af samme sag. Jo større risiko du vælger at tage, jo større afkastpotentiale har din investering. Omvendt stiger risikoen for tab i nedgangsperioder også.
  2. På kort sigt er det sådan, at aktiekurser typisk svinger mere end kursen på obligationer. Men hvis du sparer op i en længere periode (mere end 5 år) og spreder din investering på forskellige aktietyper, så viser historien, at udsvingene udjævnes – og at afkastet på aktierne er højest, men også mest risikofyldt.
  3. Derfor bør dine investeringer afhænge af din investeringshorisont og din personlige risikovillighed.

Aktier og obligationer

En obligation er et gældsbrev, som kan være udstedt af staten (statsobligationer), realkreditinstitutter (realkreditobligationer) eller private virksomheder (virksomhedsobligationer). En obligation er et lån med fast ydelse og løbetid, og derfor har obligationer traditionelt været betragtet som sikre investeringer.

En aktie er et ejerbevis på at du ejer en del af den pågældende virksomhed. Som aktieinvestor ejer du en del af en virksomhed og alt efter virksomhedens succes, kan en aktie blive mere eller mindre værd udtrykt gennem kursudviklingen.

”Investeringen.dk tager ikke ansvaret for eventuelle fejl – eller for valg af investeringer foretaget på baggrund af testen. Det er en god idé at prøve testen igen om 12-18 måneder for at se, om din risikoprofil stadig passer til din placering. Hvis der sker ændringer i din økonomi eller familiesituation, er det også en god idé at tage testen igen.”